O projekte

Anketa OTEC ROKA, ktorú vyhlasuje týždenník SLOVENKA je najstaršou časopiseckou anketou na Slovensku a počas 26 rokov svojho trvania prispela ku zmene pohľadu na postavenie otca v rodine a zaslúžila sa o presadenie oslavy Dňa otcov, ktorý sa oslavuje v tretiu júnovú nedeľu.

Projekt má zároveň aj charitatívny rozmer, keďže medzi ocenenými otcami boli v minulosti muži, ktorí sa starajú aj o hendikepované deti, či vychovávajú deti ako vdovci.

Kandidátov na ocenenie OTEC ROKA nominujú čitatelia týždenníka SLOVENKA a z nich vyberie redakcia 5 postupujúcich do finále. Na základe príbehov finalistov o víťazovi rozhodnú čitatelia v hlasovaní prostredníctvom kupónov a SMS.

Víťaz získa okrem prestížneho titulu OTEC ROKA vecné dary od partnerov projektu a putovné ocenenie – dreveného koníka, ktorý je symbolom ankety

 

Záštitu nad aktuálnym ročníkom prevzali
primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal

starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Mgr. Radoslav Števčík